Teleborg - sjön Trummen

Tidpunkt: 2020-10-19 - 2020-10-23

Den 19-23 oktober kommer vi utföra ett underhållsarbete för fjärrkyla i sjön Trummen.

Arbetet innebär att vi kommer släppa ut grönt vatten i framförallt ett dagvattendike intill Trummens östra sida men också vid sjöns västra sida, strax intill Teleborgsvägen. Vattnet vi släpper ut i sjön är färgat grönt av pyranin, som är ett helt ofarligt livsmedelsklassat färgämne som används för att det ska vara lättare att till exempel upptäcka läckor. Det har ingen negativ påverkan på miljön.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.