Planerat avbrott Fjärrvärme på Öster

Tidpunkt: 2020-04-06 08:00 - 2020-04-06 16:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Följande adresser berörs:
Gamla Vägen 1, 2, 5, 6, 8, 9 och 11

- Avbrottet gäller både värme och varmvatten, kallvatten har ni under hela arbetet.
- Tiden för avbrottet vi sätter är preliminär och tilltagen, detta innebär att avbrottet kan bli kortare än planerat, men kan i något enstaka fall gå över beräknad tid.
Vi försöker alltid hålla nere avbrottstiden så mycket vi kan. Skulle vi gå över så finns närmare info på veab.se