Driftstörning på del av Bredvik

Tidpunkt: 2020-03-23 08:00 - 2020-03-23 12:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Följande adresser berörs:
Adelas väg 2 - 23
Rättarens väg 3, 5, 7 och 9
Tunnlandsvägen 1 - 13

- Avbrottet gäller både värme och varmvatten, kallvatten har ni under hela arbetet.
- Tiden för avbrottet vi sätter är preliminär och tilltagen, detta innebär att avbrottet kan bli kortare än planerat, men kan i något enstaka fall gå över beräknad tid.
Vi försöker alltid hålla nere avbrottstiden så mycket vi kan. Skulle vi gå över så finns närmare info på veab.se