Driftstörning Närvärme Rottne

Tidpunkt: 2020-03-06 - 2020-03-06 03:00

Avslutat: Störningen är åtgärdad

Problem värmeleverans.
Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort som möjligt och återkommer med mer information när vi vet mer.