Avbrott i fjärrvärmeleveransen på Söder

Tidpunkt: 2016-06-21 08:00 - 2016-06-21 16:00

Följande adresser berörs av arbetet:
_ Södra Ringvägen 44, 46, 48
- Åkerlidsgatan 2, 4

Fjärrvärmeleveransen är avstängd p g a reparationsarbeten.
- Vid frågor, kontakta kundcenter på 0470 -70 33 33