Avbrott i fjärrvärmeleveransen på Folkets Park

Tidpunkt: 2018-04-26 08:00 - 2018-04-26 16:00

Följande adresser berörs av arbetet:
- Hagadalsvägen 56
- Ulriksbergspromenaden 46
- Vintervägen 7

Fjärrvärmen är avstängd p g a underhållsarbeten på fjärrvärmenätet.
- Vid frågor, kontakta kundcenter på 0470 -70 33 33