Avbrott i fjärrvärmeleveransen på delar av Väster

Tidpunkt: 2019-04-29 08:00 - 2019-04-29 14:00

Följande adresser berörs av arbetet:
- Hagadalsvägen 56
- Ulriksbergspromenaden 46

Fjärrvärmenätet är avstängd p g a underhållsarbeten på fjärrvärmenätet.
Observera att avbrottet även kan beröra lägenheter som får sin värme från ovanstående adresser. Är du osäker på vad som gäller hos dig, kontakta din hyresvärd.
För att märka av avbrottet så lite som möjligt rekommenderar vi att man laddar upp värmen innan avstängningen genom att höja värmen ett par timmar innan, stänga vädringsventiler samt undvika att vädra.
- Vid frågor är du välkommen att kontakta vårt kundcenter på 0470- 70 33 33