Avbrott i fjärrvärmeleveransen på delar av Araby och Västra Mark

Tidpunkt: 2020-03-05 08:00 - 2020-03-05 18:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Delar av Arabygatan, Lojovägen, Vänortsvägen och Åbenråvägen blir berörda.

- Avbrottet gäller både värme och varmvatten, kallvatten har ni under hela arbetet.

- För att märka av avbrottet så lite som möjligt kan man ladda upp värmen innan avstängningen genom att höja värmen ett par timmar innan samt stänga vädringsventiler och undvika att vädra. Detta fungerar bäst när utetemperaturen är lägre än + 10

- Tiden för avbrottet vi sätter är preliminär och tilltagen, detta innebär att avbrottet kan bli kortare än planerat, men kan i något enstaka fall gå över beräknad tid.
Vi försöker alltid hålla nere avbrottstiden så mycket vi kan. Skulle vi gå över så finns närmare info på veab.se