Akut planerat arbete vid Linnéuniversitetet

Tidpunkt: 2021-03-01 09:30 - 2021-03-01 14:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Stora delar av universitetsområdet i Växjö kommer påverkas av arbetet.

Under arbetet kommer du inte ha tillgång till värme och varmvatten. Kallvatten kommer du ha tillgång till.

Tiden för avbrottet är preliminär och tilltagen och blir ofta kortare än planerat. I enstaka fall kan vi gå över beräknad tid.

Har du frågor om arbetet, kontakta vårt kundcenter på telefon 0470-70 33 33.

Vi strävar alltid efter så korta avbrottstider som möjligt för våra kunder.