Är det inte bättre att lägga pengarna på att minska utsläppen av koldioxid istället för att fånga in den man redan producerat?