Flygplatsen alltid redo

Växjö Småland Airport vill byta sitt 50 år gamla ställverk. En operation som kompliceras av väder och halvledarbrist och där Växjö Energi och andra partners inom elbranschen, är ett bra stöd. För en flygplats måste alltid ha el.

Efter att Växjö Energi signalerat att det befintliga ställverket sjöng på sista versen inledde John Einvall, dåvarande teknisk chef på flygplatsen, en risk- och konsekvensanalys. Syftet var att beskriva vad som skulle hända om ställverket inte fungerade optimalt. Analysen visade dels att konsekvensen av ett elavbrott var oacceptabelt eftersom landningsbanan måste vara belyst. Växjö Småland Airport har ett samhällsuppdrag som start- och landningsplats för brand- och ambulansflyg. Dessutom visade undersökningar att ett byte av ställverk var fullt möjligt med tid,  pengar och planering.

Sedan undersökningen gjordes hösten 2021 har Nabil Soudah kommit in som ny teknisk chef på Växjö Småland Airport och tagit stafettpinnen vidare.
- Det här är ett av de största och mest kostsamma projekten på flygplatsen sedan den byggdes och det kommer ta mycket tid det kommande året, säger Nabil Soudah.

Under 2022 ska ägarna, Växjö kommun, Alvesta kommun och Region Kronoberg, fatta ett inriktningsbeslut. Sedan väntar projektering och upphandling.
– Det ska bli intressant att få driva projektet vidare och komma i mål. Utmaningen är att bytet ska ske driftsäkert. Det får inte påverka flygplatsen på grund av att vi är beredskapsflygplats. Leveranstiden på utrustningen är en utmaning, menar han. Halvledarbrist och krig i Europa har inte gjort det lättare. Dessutom pågår en energiomställning i hela samhället.
– Våra partners inom elbranschen är väl medvetna om att vi bedriver en verksamhet som är samhällsviktig och att vi behöver material omgående, säger han.

Egna ställverk ett krav

Det finns krav på att flygplatser ska ha tillgång till reservkraft inom femton sekunder i normalt dagsljus. Vid dålig sikt är kravet ännu hårdare, en sekund. Därför tar inte flygplatsen sin el från “två hål i väggen”. Ställverket tar emot 10 000 volt – mellanspänning – och gör om den till 400 volt. Om ställverket går ner kickar reservkraften in, en Volvo-dieselmotor. Den tar några sekunder att starta så vid dålig sikt låter flygledaren motorn brumma igång och stå standby.

Prefabricerat

Nu är planen att köpa ett nytt, prefabricerat ställverkshus där elen kommer färdigmonterad. Själva omkopplingen från det gamla till det nya huset görs bäst sommartid när dagarna är långa och ljusa.
– Sista fasen blir ett samarbete mellan oss, Växjö Energi och el-entreprenören. Växjö Energi bryter elen, elföretaget kopplar ur det gamla ställverket och gör arbeten i det nya. Sedan bryter vi, kopplar tillbaka och börjar om igen nästa dag, tills det är klart, säger Nabil Soudah.

Lyhörd för behoven

Växjö Energi har serviceavtal med Växjö Småland Airport vilket innebär årliga kontroller av ställverk, transformatorer och brytare. Torgny Nilsson är sektionschef på Växjö Energi Elnät Entreprenad:
– Vi har en dialog med alla våra mellanspänningskunder och påtalar vad som kan och behöver göras. Samtidigt får vi inblick i kundernas behov och kan planera för att trygga elförsörjningen framåt.

När det gäller gammal elutrustning (som ett ställverk från 1970-talet) kan det vara svårt att hitta både reservdelar och personal. Där har Växjö Energi också kunnat hjälpa till. Men allting har en ände, som det heter.
– En anledning till att ställverket hängt med så länge är ju att det fungerat så bra, säger Torgny Nilsson.