Kungsgatan

Växjö Energi arbetar ständigt med att utveckla och framtidssäkra våra nät. Nu utför vi ett arbete för att ansluta nya kunder till vårt fjärrkylanät. Arbetet gör att fler fastigheter kommer kunna kylas med 100 % förnybar kyla.

Samtidigt leder Växjö kommun in sjövatten från Växjösjön för att vattna träd och växter i Växjö centrum. Museiarkeologi Sydost utför arkeologisk schaktövervakning vilket kan förlänga tiden för grävarbetet.

Klimatsmart kyla

Vi är glada att fler kunder väljer att kyla fastigheter med fjärrkyla. Att framställa fjärrkyla ger minimal miljöpåverkan och energiförbrukning jämfört med kylning med hjälp av lokala kylanläggningar. Vår fjärrkyla produceras av 100 % förnybart biobränsle från skogen, det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo.

Klart hösten 2022

Arbetet på Kungsgatan utförs i två olika etapper och beräknas vara klart oktober 2022.

Etapp 1

Vi utför grävning vid södra delen av Kungsgatan från början av maj till och med 15 juli. Biltrafiken på Kungsgatan är avstängd på sträckan mellan korsningarna vid Norra Järnvägsgatan och Sandgärdsgatan. Du kommer kunna ta dig fram gående eller med cykel på trottoaren. Uteserveringar kommer inte påverkas vid arbetet. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. 

Kungsgatan2.jpg
Bilden visar vart Kungsgatan är avstängd för biltrafik under etapp 1.

Etapp 2

Grävarbetet fortsätter längsmed Kungsgatan och korsningen vid Sandgärdsgatan för att färdigställa arbetet. Denna etapp påbörjas under sensommaren och är färdig under hösten 2022.

Kontakt

Har du frågor om grävarbetet, kontakta vårt kundcenter.