Kungsgatan

Växjö Energi arbetar ständigt med att utveckla och framtidssäkra våra nät. Nu utför vi ett arbete för att ansluta nya kunder till vårt fjärrkylanät. Arbetet gör att fler fastigheter kommer kunna kylas med 100 % förnybar kyla.

Samtidigt förstärker vi näten för elnät och fiber och Växjö kommun utför underhållsarbete för VA och leder in sjövatten från Växjösjön för att vattna träd och växter i Växjö centrum. Museiarkeologi Sydost kommer att utföra arkeologisk schaktövervakning vilket kan förlänga tiden för grävarbetet.

Klimatsmart kyla

Vi är glada att fler kunder väljer att kyla fastigheter med fjärrkyla. Att framställa fjärrkyla ger minimal miljöpåverkan och energiförbrukning jämfört med kylning med hjälp av lokala kylanläggningar. Vår fjärrkyla produceras av 100 % förnybart biobränsle från skogen, det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo.

Klart slutet av maj

Arbetet på Kungsgatan utförs i två olika etapper. Första etappen genomfördes våren 2022, andra etappen pågår från slutet av mars och beräknas vara klart i slutet av maj 2023.

Vi utför grävning vid korsningen Kungsgatan-Sandgärdsgatan och arbetar vidare norr om korsningen. Det kommer inte vara möjligt att passera med bil vid korsningen. Du kommer kunna ta dig fram gående eller med cykel på trottoaren. Uteserveringar kommer inte påverkas vid arbetet. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. 

Kungsgatan-etapp-2-bild-v2.png
Bilden visar vart Kungsgatan är avstängd för biltrafik under slutet av mars till slutet av maj.

Kontakt

Har du frågor om grävarbetet, kontakta vårt kundcenter.