Flytta till fjärrvärme

Nu när du flyttar till fjärrvärme får du tillgång till både förnybar och närproducerad värme och samtidigt bidrar du till att producera förnybar el. En effektiv och hållbar energilösning som är trygg, enkel och lokal. All vår fjärrvärme produceras av förnybart biobränsle från skogen. Det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo. Här har vi samlat information om din fjärrvärme och hur du kommer igång.

Varför fjärrvärme?

 • Lokalt – Vi har en lokal närvaro samtidigt bidrar du till en miljö som både håller för framtida generationer och för oss som lever idag.
 • Tryggt med grön energi – Vi har säkra leveranser, hög driftsäkerhet och vid problem finns vi alltid tillgängliga. Du som kund bidrar dessutom till att tillföra förnybar el.
 • Bekvämt – Med fjärrvärme ser vi till att värme och varmvatten finns till hands. Fjärrvärme är ett av de mest driftsäkra och underhållsfria uppvärmningssätten, dessutom ger det en behaglig värme. Med vårt driftsäkerhetsavtal får du en extra trygg vardag.

Så här kommer du igång

Ditt nya hus har redan fjärrvärmeavtal som föregående ägare tecknat. Du flyttar enkelt över avtalet till dig genom att fylla i formuläret på vår hemsida. När vi har hanterat din anmälan kommer vi att skicka ett bekräftelsemejl på att din anmälan övergår i ett avtal. Du kommer också att få ett mejl om var du hittar viktig information på vår hemsida. När avtalet är klart startar vi vår leverans av fjärrvärme till dig. Välkommen in i fjärrvärmen.

Avtalet innehåller:

 • Villkor för leverans såsom pris och hur våra priser bestäms.
 • Den tid som avtalet gäller.
 • Vad som gäller vid förlängning av avtalet.
 • Villkor för uppsägning.
 • Vilka betalningssätt och faktureringsalternativ du har som kund.
 • Om leverantören har rätt att göra en ensidig ändring av ett avtalsvillkor samt förutsättningarna för detta (det förutsätter att ovanstående punkter inte redan har reglerats i ett skriftligt avtal mellan parterna).
 • Hur vi som fjärrvärmeföretag tillhandahåller tydlig information om oberoende användarrådgivning där kunderna kan få råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler.
 • Hade tidigare ägare driftsäkerhetsavtal och smart värme har du möjlighet att ta över tjänsterna.

Läs mer:
Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme
Teknisk beskrivning småhus
Särskilda avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme och driftsäkerhetsavtal

Vad kostar det?

Priset för fjärrvärme är olika beroende på vart du bor i kommunen. För att skapa en öppenhet i vår prissättning och kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser, sätts vårt fjärrvärmepris tillsammans med våra fjärrvärmekunder i den årliga prisdialogen. Energipriset på de mindre orterna är högre än i Växjö på grund av att det är dyrare att producera värmen i de mindre anläggningarna.

Läs mer om våra fjärrvärmepriser

Som fjärrvärmekund hos oss...

2,7ton per år

minskar du utsläpp av koldioxid med

100%

köper du fossilfri värme

99,983%

har du en driftsäkerhet på

 

Hur fungerar fjärrvärme?

Här förklarar vi det steg för steg.

 1. Hett vatten produceras genom förbränning i Sandviksverket
 2. Det heta vattnet skickar vi sedan ut i välisolerade rör under marken till din fastighet, företag och andra verksamheter.
 3. I varje byggnad som ska värmas upp finns en central, i centralen finns en värmeväxlare där värmen i fjärrvärmevattnet överförs till husets egna värmesystem.
 4. Fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet på nytt.

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Se kortfilmen för att lära dig mer om din central och få tips på hur du kan använda funktionerna.