Väster - Hagadalsvägen - Släntvägen

Tidpunkt: 2023-01-18 - 2023-01-26

Under perioden kommer grävarbete utföras i Hagadalsvägen och Släntvägen för att förnya vårt ledningsnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-, cykel- och gångtrafikanter.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.