Vallgatan/Södra Ringvägen

Tidpunkt: 2017-03-06 - 2017-03-24

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Vallgatan/Södra Ringvägen för att förbättra elnätet.

I samband med arbetena kommer det att vara viss begränsad framkomlighet för trafikanter. Dock kommer inte vägen behöva stängas av helt. Arbetet utförs genom avgrävning av halva vägen åt gången. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Eventuellt kommer vi att behöva göra ett avbrott på elleveransen. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brev.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson telefon 0470-77 52 15 eller via e-post
Per-Olof.Gustavsson@veab.se.