Ulriksbergspromenaden

Tidpunkt: 2018-12-03 - 2018-12-07

Under perioden kommer grävarbete utföras i området för att ansluta nya kunder.

Framkomligheten för gående är begränsad och hänvisas till den västra sidan. Framkomligheten för fordonstrafik kan också under kortare stunder vara något begränsad. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder
kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brevutskick. 

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.
För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kjell Rönn, telefon 0470-77 52 02 eller via e-post kjell.ronn@veab.se.