Torsten Ullmans väg – Pistolvägen

Tidpunkt: 2016-12-16 - 2016-12-22

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Torsten Ullmans väg - Pistolvägen för att ansluta fler kunder på vårt elnät.

I samband med arbetena kommer det att vara viss begränsad framkomlighet för trafikanter. Dock kommer inga vägar att behöva stängas av.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson, telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.