Teleborg: Framtidsvägen

Tidpunkt: 2017-09-20 - 2017-10-13

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Framtidsvägen för att ansluta nya kunder i vårt elnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid via brevutskick att bli informerade när avbrotten kommer att ske.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke. För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson, telefon 0470-77 51 31 eller via e-post  paul.hansson@veab.se.