Teleborg – Telestadshöjden

Tidpunkt: 2019-09-10 07:00 - 2019-10-31 16:00

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Edholmers väg för att byta ut en nätstation och förnya vårt ledningsnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak cykel och gångtrafikanter. Det kan finnas viss påverkan för biltrafikanter vid vissa arbetsmoment. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke. För mer information kring arbetet, kontakta vår kundtjänst 0470 - 70 33 33.