Storgatan, Växjö centrum

Tidpunkt: 2017-05-16 - 2017-06-12

Mellan den 16 maj och 12 juni kommer vi att göra statusbedömningar av våra fjärrvärmeledningar i Växjö centrum för att kontrollera om åtgärder behövs på fjärrvärmenätet. Detta görs för att vi ska kunna behålla en fortsatt god leveranssäkerhet av värme och varmvatten.

Ledningarna i centrum är cirka 40 år gamla och är inte försedda med dagens moderna larmtrådar som automatiskt alarmerar vid problem. Därför behöver vi öppna upp gatan ner till ledningarna för att få en uppfattning om deras skick.

Vi kommer att utföra arbetet etappvis på fyra olika platser i centrum: Storgatan 25, Willans park 1, Storgatan 17 och Storgatan 7. Arbetet medför att framkomligheten på Storgatan kommer vara något sämre. Vi gör allt vi kan för att trafiken ska fungera så smidigt som möjligt

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Joakim Bergenäs, telefonnummer 0470-77 51 55 eller via e-post joakim.bergenas@veab.se.

Film från arbetets start

Klicka här för att se när Pelle berättar mer om arbetet.