Storängsgatan

Tidpunkt: 2023-03-30 - 2023-05-05

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Storängsgatan och delar av Regementsgatan. Arbetet utförs för att förbättra och utöka vårt elnät, samtidigt förstärker Wexnet fibernätet i området och Växjö kommun byter kablar till gatubelysningen. VMV är vår entreprenör. 

Framkomligheten kan under perioder vara något begränsad för bil-,cykel- och gångtrafikanter. Det kommer inte vara möjligt att parkera längsmed Storängsgatan under arbetet, vi hänvisar till andra kommunala parkeringar.

Under en arbetsdag gräver vi av västra infarten vid Storängsgatan och trafiken kommer då ledas om. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. Vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar i området.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.