Stationsområdet

Tidpunkt: 2024-02-19 - 2024-03-18

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Stationsområdet på grund av underhållsarbete på markvärmerör. 

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för busstrafik, tågresenärer, gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.