Stationsområdet

Tidpunkt: 2023-06-09 06:00 - 2023-06-30 16:00

Under perioden kommer grävarbete utföras vid stationsområdet utmed  Tegnérkyrkogården. Arbetet görs för att förbättra och förstärka Växjös elnät.

Västerbron avstängd vid norra sidan 12-16 juni
Det kommer vara mycket begränsad framkomlighet vid delar av stationsområdet under arbetet. Gång- och cykelvägen utmed Tegnérkyrkogården kommer vara avstängd. För att du som passerar området ska komma fram snabbaste vägen så stänger vi av trappan och hissen vid Västerbrons norra sida som leder mot Tegnérkyrkogården den 12-16 juni kl. 06.00-18.00. Detta för att vi utför moment som gör det svårt att passera den vägen. Under denna period hänvisar vi att passera via Klosterbron.

Följ skyltning i området och var extra uppmärksam i trafiken. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.