Stationsområdet - Norra Järnvägsgatan

Tidpunkt: 2023-04-12 - 2023-07-07

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Norra Järnvägsgatan i närheten av Båtmanstorget på grund av en fjärrvärmeläcka. 

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för busstrafik, gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området.

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som förbipasserande eller som bor i närheten. Vi kommer utföra nattarbete under två nätter då vi behöver gräva av delar av Norra Järnvägsgatan, arbetet utförs på natten för att trafiken inte ska påverkas under dagen. 

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.