Södra järnvägsgatan

Tidpunkt: 2016-07-04 - 2016-07-29

Under veckorna 27-30 kommer grävarbete utföras utmed Södra Järnvägsgatan för att ansluta nya kunder till vårt elnät. 

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad.
Vi kommer att göra vårt yttersta för att gångtrafik ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brevutskick. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.