Söderleden

Tidpunkt: 2016-12-05 - 2017-07-31

Mellan december 2016 – juli 2017 utför vi ett arbete vid Söderleden, dels vid vägen och dels på cykelvägen vid Växjösjön.

Arbetet utförs för att förstärka fjärrvärmenätet och säkra fjärrvärmeleveransen till ett växande Växjö. I samband med vårt arbete bygger Växjö kommun en snabbcykelväg på sträckan. På deras hemsida kan du läsa mer om projektet.

Framkomligheten för trafiken på Söderleden kan i perioder vara begränsad, och periodvis reglerad med trafikljus, men vägen kommer vara öppen för trafik. Samma sak gäller gång- och cykelväg vid Växjösjön där fotgängare och cyklister får samsas på gångstråket.

Infarten till Biskopskolonin kommer under arbetet vara något begränsad, men genomfart kommer vara möjlig. Vi gör allt vi kan för att trafiken ska fungera så smidigt som möjligt och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

I slutet av mars kommer vi att behöva flytta busshållplatsen vid Söderleden till väster om Södra allérondellen.

Uppdatering 27 april: Cykelvägen är nu asfalterad och kommer vara öppen från fredagen den 28 april. Grusvägen kommer att höjas upp för att hamna i höjd med asfalten, till det är gjort kommer stängsel finnas kvar på platsen. Ny belysning kommer att sättas upp framöver. 

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår projektledare Daniel Sjödén på telefon 0470-77 51 95, eller e-post daniel.sjoden@veab.se.