Tidpunkt: 2020-11-18 - 2021-03-01

Under perioden kommer grävarbete utföras i Skir för att förnya vårt ledningsnät. Arbetet utförs av Växjö Energi Elnät och Växjö kommun.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak gångtrafikanter.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.