Skaldevägen

Tidpunkt: 2019-02-25 - 2019-03-08

Under perioden kommer grävarbete utföras på Skaldevägen för att bygga ut elnätet.

Framkomligheten kan vara något begränsad för gång- och cykeltrafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson, telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.