Hovshaga - Segerstadsvägen

Tidpunkt: 2022-05-10 - 2022-05-13 17:00

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Segerstadsvägen för att förnya och förbättra vårt elnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för bil-,cykel- och gångtrafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra men vi ber er att följa skyltning i området.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.