Sandsbro - Pehr Bäckmans väg

Tidpunkt: 2020-03-27 - 2020-06-05

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Pehr Bäckmans väg. Arbetet görs för att ansluta nya kunder till fjärrvärmenätet.

Trafiken kommer att ledas om och framkomligheten blir något begränsad men vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera på ett bra sätt.

Grävningen kommer att medföra en avstängning av fjärrvärmeleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke. För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.