Sandsbro - Lenhovdavägen

Tidpunkt: 2023-02-27 - 2023-03-03

Under perioden kommer grävarbete utföras på Lenhovdavägen för att förstärka elnätet och möjliggöra installation av nya laddstolpar vid pendlarparkeringen.

Framkomligheten kommer vara något begränsad för busstrafik och för gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.