Sambandsvägen

Tidpunkt: 2024-05-21 - 2024-05-29

Under perioden kommer grävarbete utföras på Sambandsvägen/Storgatan.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.