Romalyckan, Furutåvägen

Tidpunkt: 2018-05-07 - 2018-06-29

Under perioden kommer grävarbete att utföras på cykelvägen och ena infarten till Romalyckan.

Infarten kommer att vara öppen men framkomligheten något begränsad.
Arbetet genomförs för att byta ut en gammal fjärrvärmeledning och kommer  innebära en avstängning av fjärrvärmen. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade om när avstängning sker. 

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. 

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Håkan Nilsson,
telefon 0470-77 51 51 eller via e-post hakan.nilsson@veab.se