Hovshaga - Pomonavägen och Björnbärsvägen

Tidpunkt: 2020-08-20 - 2020-09-18

Under perioden kommer grävarbete utföras på Hovshaga vid Pomonavägen och Björnbärsvägen för att förnya vårt ledningsnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak cykel- och gångtrafikanter.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta Kundcenter på telefon 0470-70 33 33.