Östratorp

Tidpunkt: 2018-01-18 - 2018-02-09

Under perioden kommer grävarbete utföras i Östratorp för att förnya vårt elnät. Arbetet delas upp i etapper. 

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter. 

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer, via brevutskick, i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke. 

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kjell Rönn,

telefon 0470-77 52 02 eller via e-post  kjell.ronn@veab.se.