Östra Lugnet - flera gator

Tidpunkt: 2023-09-18 - 2023-11-15

Under perioden kommer grävarbete utföras vid några cykelvägar och villagator på Östra Lugnet för att utföra underhållsarbete på vårt fjärrvärmenät. Vår entreprenör Mark & Miljö i Ljungby AB utför arbetet.

Arbetet påbörjades i mitten av september. Området vi gräver vid just nu är:
• Gång- och cykelvägen vid gamla smalspåret

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för gående, cyklister och bilister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning och att ta det försiktigt i området.

Det kan komma att bli planerade avbrott för fjärrvärme för boende i närheten, berörda kunder kommer då få information i god tid innan avstängningen. 

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.