Östra Lugnet - Tellusvägen och Uranusvägen

Tidpunkt: 2020-06-01 - 2020-06-15

Under perioden kommer grävarbete utföras längs Tellusvägen på Östra Lugnet för att ansluta nya kunder i vårt elnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter. Gående längs trottoar kommer att tillfälligt hänvisas till motsatt sida av gata. Vi kommer att göra vårt yttersta för att gående och trafiken på gatan ska fungera på ett bra sätt.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick. 

Tellusvägen avstängd under två dagar

Tellusvägen kommer under perioden vara avgrävd på två ställen under två arbetsdagar. När vägen är avgrävd kommer det inte vara någon framkomlighet för gång- cykel- och biltrafikanter. Följ orange skyltar för tillfällig väg. Boende intill grävarbetet kommer informeras i god tid innan avgrävningen.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kalle Edenvärn på 
telefon 0470-77 52 14 eller via e-post kalle.edenvarn@veab.se.