Öster - Frövägen

Tidpunkt: 2023-02-06 - 2023-02-24

Under perioden kommer grävarbete utföras på Frövägen för att förnya och förstärka vårt elnät.

Framkomligheten kommer vara något begränsad för bilister, gående och cyklister. Vägen kommer vara tillfälligt avstängd för genomfartstrafik, men boende i området kommer kunna parkera sin bil på sin parkeringsplats. Det kommer inte vara möjligt att parkera längs med gatan under arbetet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar eller bor i närheten.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär. 

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.