Öjaby - Kantorsvägen och Stig Klockares väg

Tidpunkt: 2020-05-08 - 2020-06-15

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Kantorsvägen och Stig Klockares väg för att förnya vårt ledningsnät. I vårt arbete ingår att förlägga en ny kabel och att byta en nätstation.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter. Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.