Öjaby - Ivar Klockares väg

Tidpunkt: 2020-04-27 06:00 - 2020-05-27 18:00

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Ivar Klockares väg och Hejdavägen för att förnya vårt ledningsnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter. Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.