Nylanda

Tidpunkt: 2023-10-02 - 2024-04-01

Under perioden kommer grävarbete utföras i Nylanda för att möjliggöra anslutning av nya kunder. Arbetet utförs i samarbete med Växjö Kommun. Vår entreprenör Skanska utför arbetet.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.