Nylanda

Tidpunkt: 2022-05-05 - 2022-12-31

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Nylanda för att förnya vårt ledningsnät. Arbetet utförs av Växjö kommun där Växjö Energi medverkar genom att samförlägga ledningar för elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och fiber.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.