Nylanda - trafikplats Öjaby

Tidpunkt: 2021-02-09 - 2021-12-31

Under perioden kommer grävarbete utföras i området Nylanda för att bygga ut vårt ledningsnät.

Växjö kommun är beställare och Växjö Energi Elnät AB samförlägger elkabel i samband med utbyggnaden av Nylanda. Skanska är vår entreprenör.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.