Nylanda södra rondellen

Tidpunkt: 2022-05-05 - 2022-05-30

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Nylanda för att förnya vårt ledningsnät. Arbetet innebär ledningsförläggning av fjärrvärme och elnät för att kunna ansluta området till våra nät.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.