Nylanda - Nylandavägen

Tidpunkt: 2021-06-01 - 2021-07-01

Under perioden kommer grävarbete utföras i Nylanda vid trafikkorsningen intill Nylandavägen för att möjliggöra anslutning av nya kunder.

Arbetet utförs i samarbete med Trafikverket och PEAB är entreprenör.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.