Norremark - Deltavägen

Tidpunkt: 2023-02-20 - 2023-02-24

Under perioden kommer grävarbete utföras på Deltavägen för att förstärka elnätet och möjliggöra installation av nya laddstolpar i området.

Framkomligheten kommer vara något begränsad för busstrafik, bilister, gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. 

Deltavägen kommer grävas av under en natt under perioden, då kommer trafiken vara helt avstängd. Vi informerar på den här sidan när datum för nattarbetet är bestämt. 

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.