Centrum – grävning utmed Norra Esplanaden, Västra Esplanaden och Nygatan

Tidpunkt: 2024-06-17 - 2024-07-05 23:59

Under perioden 17 juni till 5 juli utför vi grävarbeten utmed Norra Esplanaden, Västra Esplanaden och Nygatan. Framkomligheten kan bli något begränsad under arbetets gång.

För mer information kontakta vårt kundcenter på telefon 0470-70 33 33.