Kronobergsgatan/Sandgärdsgatan

Tidpunkt: 2017-09-25 - 2017-12-01

Från och med den 25 september kommer Kronobergsgatan mellan Sandgärdsgatan och Norra Järnvägsgatan att vara avstängd på grund av att vi anlägger fjärrvärme och fjärrkyla.

Från den 16 oktober till den 1 december kommer även korsningen Kronobergsgatan och Sandgärdsgatan vara avstängd för biltrafik. Boende utmed gatan kommer att kunna ta sig till och från sin fastighet under arbetets gång. Gående och cyklister kommer kunna ta sig förbi arbetsområdet, men det kommer att vara sämre framkomlighet.   

Grävarbetet innebär en avstängning av fjärrvärmen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade via brev när avbrotten kommer att ske.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet kontakta projektledare Daniel Sjödén, telefon 0470-77 51 95 eller via e-post daniel.sjoden@veab.se

Mer information om var som görs på stationsområdet hittar du här på Växjö kommuns webbplats.