Norra Järnvägsgatan

Tidpunkt: 2017-08-21 - 2017-08-31

Under perioden kommer grävarbete utföras på parkeringsplats utmed Norra Järnvägsgatan för att förbereda för arbete med Växjö Stadshus. Arbetet innebär att befintlig elnätstation tas bort och ersätts med en containerstation under byggtiden. 

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter. Vi gör vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. Växjö kommun kommer att stänga av parkeringen då ett flertal arbeten kommer att utföras på platsen. Mer information om var som görs på platsen hittar du här.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brev. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kjell Rönn, telefon 0470-77 52 02 eller via e-post kjell.ronn@veab.se.