Norra Esplanaden och Vårvägen

Tidpunkt: 2020-06-08 - 2020-07-15

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Norra Esplanaden och Vårvägen samt i kvarteret Gladan för att förnya vårt ledningsnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.


För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.